O blogu

Klauzula obejścia prawa podatkowego to zespół przepisów, o których słyszał każdy przedsiębiorca. Regulacje obowiązujące od połowy lipca 2016 r. mają za zadanie uniemożliwienie takich działań podatnika, których celem jest jedynie obniżenie opodatkowania.

Jak zatem nie narazić się organom podatkowym? Zainwestować w SSE! Specjalne strefy ekonomiczne to wyodrębnione, niezamieszkałe części terytorium Polski, w których może być prowadzona działalność gospodarcza na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych. W kraju funkcjonuje 14 stref, które tworzą dla krajowych i zagranicznych inwestorów preferencyjne zasady prowadzenia działalności gospodarczej. Korzyści płynące z inwestycji w SSE wynikają głównie z dostępności atrakcyjnych inwestycyjnie gruntów oraz zwolnienia z podatku dochodowego i podatku od nieruchomości. W 2013 r. wydłużono funkcjonowanie SSE do 2026 r.

Rozpoczęcie działalności w SSE jest warunkowane uzyskaniem przez inwestora zezwolenia strefowego. Zezwolenie ma charakter decyzji administracyjnej i jest udzielane przez podmiot zarządzający SSE, który działa w imieniu właściwego ministra. Treść zezwolenia określa przedmiot działalności gospodarczej oraz warunki dotyczące w szczególności: zatrudnienia i inwestycji. Ustalenie przedsiębiorców, którzy uzyskują zezwolenie, następuje w drodze przetargu lub rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia. Należy przy tym pamiętać, że pewne rodzaje działalności zostały decyzją ustawodawcy wyłączone z możliwości objęcia zezwoleniem strefowym.

Na blogu znajdą się praktyczne informacje dotyczące wyboru najlepszego dla danej działalności miejsca inwestycji, uzyskania zezwolenia strefowego (także dla dużych przedsiębiorców) oraz negocjacji jego warunków z podmiotem zarządzającym Strefą;, zmiany zezwolenia strefowego, możliwości prowadzenia działalności poza SSE, działalności w SSE na podstawie dwóch lub więcej zezwoleń, podatkowych aspektów prowadzenia działalności w SSE, sukcesji zezwolenia w przypadku przekształcenia przedsiębiorcy, zakończenia działalności w SSE.